Skip to content
+36-30-190-7315 arthuman@arthuman.hu 1122 Budapest, Alkotás út 15. Nyitva: H-P 8-20

1. Jelentkezés

Kliensek az oldalon közzétett információ alapján űrlap kitöltésével, telefonon, egyéb írásos formában jelentkeznek állapotfelmérésre, illetve valamely kiválasztott szolgáltatásra. Érkezés kizárólag egyeztetett időpontban, bejelentkezés alapján történik.

2. Jogviszony létrejötte, felek

Szolgáltatás megrendelője a szolgáltatás Vevője, a Szolgáltató az ArtHuman Központ (üzemeltető: Kp-Expert Kft.). Megrendelő tudomásul veszi, hogy a szolgáltatás megrendelésével jogviszony jött létre a Megrendelő és az ArtHuman Központ (üzemeltető: Kp-Expert Kft.) között, ami kizárja az ArtHuman Központ megkerülésével, az ArtHuman Központ képviselőinél ugyanolyan vagy hasonló szolgáltatás igénybevételét. A felek közti megállapodás értelmében tilos az ArtHuman Központ megkerülésével, az ArtHuman Központ képviselői által nyújtott, bizonylat nélküli szolgáltatás igénybevétele bármely helyszínen, pl. ArtHuman Központ telephelyén, más helyszínen, a Kliens otthonában stb.  Az ilyen jellegű együttműködés a Megrendelő és az ArtHuman Központ egyedi képviselői között az eredeti szerződés céljával ellentétes, ezért a Megrendelő által kötbérfizetési kötelezettséggel jár, melynek összege az igénybevett szolgáltatás értékének kétszerese.

3. Állapotfelmérés

Szolgáltató vállalja, hogy az előzetesen bejelentkező Klienseknek a kiválasztott szolgáltatást nyújtja. Az állapotfelmérés során kezelési lehetőségekről, megoldásokról nyújt információt. Állapotfelmérés és kezelés Kliens megrendelése alapján történhet az otthonában is, kizárólag amennyiben az eredeti megrendelésben ez a kezelési mód szerepel.

4. Előleg

Az állapotfelmérést követően Kliens által igényelt szolgáltatás és időpont foglalás esetén Szolgáltató felé Kliens előleget fizethet. Az előleg fizetése biztosítja az időpont lefoglalását és esetleges egyedi megállapodás tárgyát képező további kedvezményeket. Amennyiben Kliens a fizetési bizonylat dátumától számított 8 napon belül él az elállás jogával, erről a megbeszélt időpontot legkésőbb 24 órával megelőzően értesíti a Szolgáltatót, a fizetett összeg teljes összege visszajár. Abban az esetben, ha a rendelkezésre álló 8 napon belül Kliens nem mondja le az igényelt szolgáltatást, a megbeszélt időpontban nem jelenik meg kezelésen, tanácsadáson, az előleg elvész, annak visszafizetésére nincs mód.

5. Szolgáltatás igénybevétele, díjfizetés, árak

Kliens a szolgáltatások közül választhat egyéni ill. csoportos formát is, s mindkettőt fizetheti alkalmanként, illetve bérlet vásárlása formájában.

Alkalmankénti fizetés esetén a fizetés a szolgáltatás igénybevételét követően történik, így a fizetés egyben a szolgáltatás igénybevételét is igazolja.

A bérletek ára kedvezményt tartalmaz, így alkalomra vetítve a szolgáltatás kedvezőbb áron vehető igénybe az alkalmankénti fizetéshez képest.

Bérlet vásárlása esetén a megvásárlás időpontja és a szolgáltatás igénybevételének megkezdése nem feltétlenül esik egybe, az érvényesség időtartamának számításánál a fizetés dátuma az irányadó.

Bérletek érvényessége: függ a bérletben foglalt alkalmak számától. A bérletek érvényességi ideje megvásárláskor a bérleten rögzítésre kerül.

Tanfolyamok, csomagok díjának fizetése: előre fizetendő a tanfolyam kiírásának függvényében.

Árak: aktuálisan érvényes árak a weboldalon árlistaként közzétett árak.  Akciók, promóciós kupon és egyéb kedvezmény esetén a visszaigazolásban szereplő ár érvényes.

6. Elállás a szolgáltatás igénybevételétől, pénzvisszatérítés, garancia

Elállás, pénzvisszafizetés kizárólag díjköteles szolgáltatás esetén lehetséges.

  • Előleg fizetés esetén: fizetéstől számított 14 naptári napon belül, amennyiben a lefoglalt helyet Kliens az időpontot megelőzően legkésőbb 24 órával lemondja, a fizetett előleg Kliensnek visszajár. Visszafizetésre nincs mód a következő esetekben:
    – fizetéstől számított 14 naptári napon túl
    – időpontfoglalás esetén, amennyiben a lemondás az időpontot megelőző 24 órán belül nem történt meg
  • Bérlet vásárlása esetén: Kliens elállási jogát szóban és írásban egyaránt benyújthatja a szolgáltatónál. A Kliens 8 naptári napon belül indoklás nélkül elállhat a szolgáltatás igénybevételétől  és jogosult a befizetett összeg 100%-ának visszatérítésére.
  • Tanfolyamok, kezelés csomagok vásárlása esetén: megrendeléstől számított 14 napon belül van mód az elállási jog érvényesítésére.
  • 100%-os pénzvisszafizetési garancia illeti meg a K-Programon résztvevő pácieneseket az 1. kezeléstől számított 90 napon belül a kiadott valamennyi K-Programos felirattal ellátott gyakorlat visszaszolgáltatása mellett.

 7. Megrendelés, Bejelentkezés, időpontok lefoglalása, lemodása

A weboldalon leadott bármely megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, mely fizetési kötelezettséggel jár, és amelyre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 5. és 6. §-ában foglaltak irányadóak. A szerződés a távollevők között kötött szerződésekről szóló 1999. (II.5.) Kormányrendelet hatálya alá tartozik. Ennek érdekében az elektronikus úton leadott megrendelések esetén a megrendelő 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől. Elállási szándékát a megrendeléstől számított 14 napon belül e-mailben jelezheti (arthuman@arthuman.hu). A szerződést a megrendelő űrlap kitöltésével és a Megrendelem gombra való kattintással a Kp-Expert Kft.-vel köti (1122 Budapest, Alkotás út 15. I/9., Adószám: 20353953-1-43). Fizetési feltételek: Megrendelése után azonnal visszajelzést küldünk a megrendelés adatairól, valamint elküldjük a fizetési információkat. A fizetési határidő 8 nap, melynek be nem tartása esetén a megrendelést töröljük.

Kliensek szolgáltatás igénybevételére szolgáltatónál előzetesen írásban, telefonon, személyesen stb. időpontot egyeztetnek, mely időpontban Szolgáltató szolgáltatás nyújtása céljából rendelkezésre áll. Elállás esetén Kliens a fentiekben részletezett módon írásban élhet elállási jogával. Amennyiben a megrendelés, időpont foglalás személyesen igénybeveendő szolgáltatásra vonatkozik, az elállást a 8 napos határidő figyelembevételével, de az egyeztetett időpontot megelőzően legkésőbb 24 órával Kliens köteles Szolgáltatóval közölni. Az elállási szándék közlésének elmaradása esetén Szolgáltató 100%-os rendelkezésre állását figyelembe véve Szolgáltató jogosult a szolgáltatási díj teljes összegét Megrendelő felé kiszámlázni, melyet Megrendelő köteles fizetési határidőn belül pénzügyileg rendezni. Ezen szabály bármely egyéni szolgáltatás igénybevételére történő időpont foglalásra érvényes, legyen az első vagy ezt követő foglalás.

A Kiens otthonában történő szolgáltatás igénybe vétele esetén amennyiben a lemondás a lefoglalt időpontot megelőző legalább 24 órával nem történik meg, Szolgáltató jogosult a szolgáltatási díj teljes összegét Megrendelő felé kiszámlázni, melyet Megrendelő köteles fizetési határidőn belül pénzügyileg rendezni. Amennyiben a lemondás egyáltalán nem történik meg, és a Szolgáltató képviselője a megrendelés alapján a helyszínen megjelenik, s a Kliens a szolgáltatást előzetes lemondás nélkül nem veszi igénybe,   Szolgáltató jogosult a rendelkezésre állás idejét figyelembe véve a szolgáltatási díj 200%-át Megrendelő felé kiszámlázni, melyet Megrendelő köteles fizetési határidőn belül pénzügyileg rendezni.

Tanfolyamokra történő jelentkezés esetén elállásra az 5. pontban meghatározott határidőben van lehetőség. Ezt követően díj visszatérítésre nincs mód, miután a megrendeléssel a tanfolyamon történő helyfoglalás megtörtént.

Kuponos vásárlás megvalósulásakor az előzetesen egyeztetett és lefoglalt egyedi időpontok esetén minimum 48 munkaórával az egyeztetett időpontot megelőzően van mód lemondásra. Amennyiben a lemondás 48 órán belül vagy egyáltalán nem történik meg, a kupon felhasználtnak minősül. Csoportba történő kuponos jelentkezés esetén a kiválasztott időpont módosítására a bejelentkezést követő 8 napon belül van mód. Ezen túl módosítást nem áll módunkban elfogadni.

8. Akciók, kedvezmények

ArtHuman Központ jogosult az árlistától eltérő feltételekkel akciókat meghirdetni. Akciós árak kizárólag írásban történő bejelentkezés esetén érvényesek. Amennyiben megrendelőnek nincs módja írásban jelentkezni, akkor lehetőség van telefonos segítség igénybe vételére az akciós megrendelés kitöltéséhez.
A rögzített akciós megrendelésről Megrendelő minden esetben írásbeli visszaigazolást kap, ami bizonyítja az árlistától eltérő tartalmú megrendelés befogadását. A visszaigazoló email mellet Szolgáltató Díjbekérőt / Proforma számlát is küld megrendelő részére. A kedvezményes ár a kezelés időpontját megelőzően legkésőbb 24 órával történő díjfizetés esetén érvényes. Amennyiben Kliens a Díjbekérőt / Proforma számlát nem egyenlíti ki, helyszínen történő készpénzfizetés esetén az aktuális árlista szerinti ár érvényes.

9. Termék megrendelés

Videó, ill. online letölthető gyakorlat rendelése esetén befizetés megérkezését követően Ön egy zárt oldalon tudja a kiadványt letölteni. Ehhez hozzáférést küldünk a számlával és a letöltési instrukciókkal együtt az ellenérték beérkezését követően.

DVD rendelése esetén az ellenérték beérkezését követően postázzuk a megrendelt terméket a megadott címre. A postázás a Magyar Posta szolgáltatásának igénybe vételével történik.

Fontos postázási információ! A vásárlási ár egyszeri postázási, csomagolási költséget tartalmaz. A megrendelő által történt hibás, hiányos cím megadása esetén a DVD-t díjmentesen személyesen tudja átvenni ügyfélszolgálatunkon előzetesen egyeztetett időpontban. Minden további postázási költség 1.000 Ft díj megfizetése esetén lehetséges. Kérjük, mindenképp ellenőrizze le a megadott adatokat lenn. Amennyiben elírta a postázáshoz szükséges címet, nem tüntette fel a megjegyzésben a szükséges információt, a megrendelést követő 1 munkanapon belül küldjön értesítést és írásban adja meg a pontos szállítási címet.

10. ArtHuman Partnerek

ArtHuman Központ szerződéses partnerekkel rendelkezik, akik a telephelyen kívül tevékenykednek. Partnereink szolgáltatást önálló felelősségi körben látnak el.

11. Reklamáció

Minőségi kifogás esetén írásbeli reklamáció a következő címre küldhető: gerincgyogyitas@gerincgyogyitas.hu

12. Egyéb feltételek

Figyelem! Az Arthuman Központ telephelyén biztonsági kamera működik!

Az ArtHuman Központ szolgáltatásait igénybe vevők személyes adataikat és képmásukat a szolgáltató rendelkezésére bocsátják, ezáltal ArtHuman Központ személyes adatkezelőnek minősül. A személyes adatkezelés a jogszabályi előírásoknak megfelelően történik. ArtHuman Központ üzemeltetője (Kp-Expert Kft.) a jogszabályban szabályozott adatkezelési nyilvántartásba vételi kötelezettségének eleget tett.

13. Céginformáció

Üzemeltető: Kp-Expert Kft.
Székhely: 1222 Budapest, Szondi utca 9.
Telephely: 1122 Budapest Alkotás út 15.
Cg. 01-09-196512
Adószám: 25044014-2-43
NAIH-87948/2015.
Tel: +36 30 190 7315
Back To Top